Office Locations

Tokyo Head Office

2-18-4 Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 102-8573

Kansai Branch Office

Otsuka Umeda Building, 6-14-1 Fukushima, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 553-8558

Main Departments

Large Account Sales Department
2-18-4 Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 102-8573
Business Alliance Department
2-18-4 Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 102-8573
Maintenance Repair & Operation (MRO) Department
2-18-4 Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 102-8573
Hotel Business Department
Kudankuboyama Building, 1-3-11 Kudan-kita, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 102-0073